• Refresh
 • x+
 •  
  ...
DANH MỤC ICD 9 (Số: 4440/QĐ-BYT)
Mã ICD9 Not filtered
Tên ICD9 Not filtered
Tên tiếng anh Not filtered
Tên chương Not filtered
Mã nhóm Not filtered
Tên nhóm Not filtered
Mã nhóm phụ Not filtered
Tên nhóm phụ Not filtered
Ngày cập nhật Not filtered
HieuLuc Not filtered
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
00.0Siêu âm điều trịTherapeutic ultrasound(01-05) PHẪU THUẬT HỆ THẦN KINH 00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.0Siêu âm điều trị20/10/2020 11:38:34
00.01Siêu âm điều trị mạch máu ở đầu và cổTherapeutic ultrasound of vessels of head and neck(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.0Siêu âm điều trị20/10/2020 11:38:34
00.02Siêu âm điều trị ở timTherapeutic ultrasound of heart(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.0Siêu âm điều trị20/10/2020 11:38:34
00.03Siêu âm điều trị mạch máu ngoại viTherapeutic ultrasound of peripheral vascular vessels(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.0Siêu âm điều trị20/10/2020 11:38:34
00.09Siêu âm điều trị khácOther therapeutic ultrasound(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.0Siêu âm điều trị20/10/2020 11:38:34
00.1Điều trị bằng thuốcPharamaceuticals(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.1Điều trị bằng thuốc20/10/2020 11:38:34
00.10Cấy hoá chất điều trịImplantation of chemotherapeutic agent(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.1Điều trị bằng thuốc20/10/2020 11:38:34
00.11Truyền drotrecogin alfa (hoạt hoá)Infusion of drotrecogin alfa (activated)(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.1Điều trị bằng thuốc20/10/2020 11:38:34
00.12Hít nitric oxideAdministration of inhaled nitric oxide(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.1Điều trị bằng thuốc20/10/2020 11:38:34
00.13Tiêm hoặc truyền nesiritideInjection or infusion of nesiritide(00-00) PTTT VÀ CAN THIỆP KHÔNG PHÂN LOẠI NƠI KHÁC00Phẫu thuật và thủ thuật không phân loại ở mục khác 00.1Điều trị bằng thuốc20/10/2020 11:38:34
          
PrevPage 1 of 435 (4345 items)[1]234567433434435Next v
Show filter builder dialogCreate Filter 
 • Refresh
 • x+
 •  
  ...
DANH MỤC ICD X
STT Not filtered
 Not filtered
Tên bệnh Not filtered
Nhóm bệnh Not filtered
Mãn tính Not filtered
Bệnh của Not filtered
Thường gặp Not filtered
Bệnh năm Not filtered
Không BH Not filtered
Ngoài DS Not filtered
Chuyên khoa Not filtered
Mô tả Not filtered
Ngày Cập Nhật Not filtered
Hiệu Lực Not filtered
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
xv
1J01.9Viêm xoang cấp, không phân loạiNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
2J02Viêm họng cấpNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
3J02.0Viêm họng do liên cầuNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
4J02.8Viêm họng cấp do các vi sinh vật khác đã được xác địnhNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
5J02.9Viêm họng cấp, không đặc hiệuNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
6J03Viêm amyđan cấpNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
7J03.0Viêm amydan do liên cầu StreptococcusNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
8J03.8Viêm amydan cấp tính do các vi sinh vật khác đã được xác địnhNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
9J03.9Viêm amydan cấp, không phân loạiNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
10J04Viêm thanh quản và khí quản cấpNhiễm trùng hô hấp trên cấp     QĐ 4469/BYT ngày 28/10/20205/10/2022
              
PrevPage 1 of 3671 (36701 items)[1]234567366936703671Next v
Show filter builder dialogCreate Filter 
 • Refresh
 • x+
 •  
  ...
DANH MỤC BỆNH YHCT
STT Not filtered
 Not filtered
Tên bệnh Not filtered
Mã ICD10 Not filtered
Tên ICD10 Not filtered
Tên hiện đại Not filtered
Ngày Cập Nhật Not filtered
Hiệu Lực Not filtered
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
xv
1U53.171Chứng quyếtE15 Hôn mê hạ đường huyết không do đái tháo đường5/15/2022
2U53.181Kinh quyếtE58 Thiếu calci do chế độ ăn5/15/2022
3U53.191Phì nhânE67 Tình trạng thừa dinh dưỡng khác5/15/2022
4U53.201Phì nhânE65 Béo phì khu trú5/15/2022
5U53.202Chứng đàmE65 Béo phì khu trú5/15/2022
6U53.211Phì nhânE66 Bệnh béo phì5/15/2022
7U53.212Chứng đàmE66 Bệnh béo phì5/15/2022
8U53.221Tâm căn suy nhượcF48.0 Bệnh suy nhược thần kinh5/15/2022
9U53.222Thất miênF48.0 Bệnh suy nhược thần kinh5/15/2022
10U53.223Đầu thốngF48.0 Bệnh suy nhược thần kinh5/15/2022
        
PrevPage 1 of 449 (4481 items)[1]234567447448449Next v
Show filter builder dialogCreate Filter