v
 • Refresh
 • XUẤT FILE
  v
 • +
 •  
  ...
QUẦY TIẾP NHẬN BỆNH
V_Nữ
 
V_Nam
 
TESTTEST
STT
 
QUẦY
 
SỐ BHYT
 
HỌ TÊN
 
NĂM SINH
 
GIỚI TÍNH
 
ĐỊA CHỈ
 
NGÀY GIỜ
 
    
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
 
No data to display
       Count=0    
PrevNo data to paginateNext v
Show filter builder dialogCreate Filter 
 • Refresh
 •  
  ...
QUẦY TIẾP NHẬN BỆNH
TESTTEST
Voice
 
STT
 
QUẦY
 
SỐ BHYT
 
HỌ TÊN
 
NĂM SINH
 
GIỚI TÍNH
 
ĐỊA CHỈ
 
NGÀY GIỜ
 
  
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
No data to display
     Count=0    
PrevNo data to paginateNext v
Show filter builder dialogCreate Filter 

THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH
- Tra Cứu

 • Refresh
 • XUẤT FILE
  v
 • +
 •  
  ...
THÔNG TIN THẺ BHYT
KẾT QUẢ 
GHI CHÚ 
MÃ THẺ 
HỌ TÊN 
NGÀY SINH 
GIỚI TÍNH 
DKBD 
cqBHXH 
gtTheTu 
gtTheDen 
maKV 
ngayDu5Nam 
maSoBHXH 
maTheCu 
maTheMoi 
gtTheTuMoi 
gtTheDenMoi 
maDKBDMoi 
tenDKBDMoi 
No data to display
  
                 

 • Refresh
 • XUẤT FILE
  v
 • +
 •  
  ...
LỊCH SỬ KHÁM CHỮA BỆNH
MÃ HS
 
CSKCB
 
NGÀY VV
 
LÝ DO VV
 
TÊN BỆNH
 
KQ_ĐIỀU TRỊ
 
NGÀY RV
 
TT_RV
 
TEMP1
 
TEMP2
 
TEMP3
 
TEMP4
 
TEMP5
 
No data to display
             
PrevNo data to paginateNext v

 • Refresh
 • XUẤT FILE
  v
 • +
 •  
  ...
LỊCH SỬ KIỂM TRA THẺ BHYT
USER KT
 
THỜI GIAN KT
 
THÔNG BÁO
 
maLoi
 
No data to display
    
PrevNo data to paginateNext v
 
 • Refresh
 • XUẤT FILE
  v
 • +
 •  
  ...
CẤU HÌNH HIỂN THỊ LCD VÀ ÂM THANH QUẦY NHẬN BỆNH
#
 
QUẦY/Ô/CỬA
 Not filtered
LCD
 Not filtered
Voice
 Not filtered
NGÀY CẬP NHẬT
 Not filtered
ID(không nhập liệu trường này)
 
 
Open filter row popup menu
xv
xv
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
SửaSửaQUẦY 119/07/2022 06:501
SửaSửaQUẦY 222/07/2022 06:282
SửaSửaQUẦY 322/07/2022 06:563
SửaSửaQUẦY 427/04/2022 18:254
      
PrevPage 1 of 1 (4 items)[1]Next v
Show filter builder dialogCreate Filter