Xin mời số 6044 Đến QUẦY 6

Xin mời số 5022 Đến QUẦY 5

QUẦY 5 (ƯU TIÊN)

5023

 

QUẦY 6 (DỊCH VỤ/THU PHÍ/KSK/BSGĐ)

6045

 
  
  
* Lưu ý: Mở AI-VOICE auto (click icon mic + check void); Tắt AI-VOICE(uncheck void)
* Để đảm bảo âm thanh môi trường làm việc trong công sở điều chỉnh âm lượng dưới 85 dbA (Thông tư số 24/2016/TT-BYT)