QUẦY VIỆN PHÍ Ô SỐ 11

11284 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 1960

11285 NGÔ HOÀI THƯƠNG 2000

11286 ĐỖ THỊ HẰNG 1954

 
  
* Lưu ý: Mở AI-VOICE auto (click icon mic + check void); Tắt AI-VOICE(uncheck void)
* Để đảm bảo âm thanh môi trường làm việc trong công sở điều chỉnh âm lượng dưới 85 dbA (Thông tư số 24/2016/TT-BYT)