Collapse/Expand
ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG
 
 
ĐĂNG NHẬP
 
v
IN BÁO CÁO (ALT+B)
.

  • Refresh
  • XUẤT FILE
    v
  • x+
  •  
    ...
BÁO CÁO KHÁM SỨC KHỎE NHÂN VIÊN ĐỊNH KỲ NĂM : 2022
Khoa/Phòng
 Not filtered
Họ Tên
 Not filtered
GioiTinh
 Not filtered
NgaySinh
 Not filtered
CongThucMau
 Not filtered
NuocTieu
 Not filtered
HoaSinh
 Not filtered
DienTim
 Not filtered
Sieuam
 Not filtered
Xquang
 Not filtered
KhamTongQuat
 Not filtered
Loai1
 Not filtered
Loai2
 Not filtered
Loai3
 Not filtered
Loai4
 Not filtered
Loai5
 Not filtered
DeNghi
 Not filtered
NGÀY CẬP NHẬT
 Not filtered
xv
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
Open filter row popup menu
xv
Open filter row popup menu
Ban Giám ĐốcNguyễn Thế VũNam09/7/1968BTBTBTBTBTBTBTX     29/11/2022 15:57
Ban Giám ĐốcNguyễn Thị Thu NgaNữ05/01/1970BTBTCholesterol tăng   BTX    Khám điều trị tăng lipid máu29/11/2022 15:57
Hành chính QTCBNguyễn Thị SơnNữ5/5/1975BTBTBTBTBTBTBT X   Mắt29/11/2022 15:57
Hành chính QTCBHoàng Ngọc Loan AnhNữ16/8/1982BTBTBTBTBTBTBT X   Thể lực, theo dõi thiếu máu thiếu sắt29/11/2022 15:57
Hành chính QTCBHoàng Văn SơnNam14/9/1988BTBTCholesterol, triglycerides,ALT tăngBTBTBTBTX    Theo dõi tăng men gan, tăng mỡ máu29/11/2022 15:57
 Tổng NV : 306
Tổng loại 1: 120
Tổng loại 2: 154
Tổng loại 3: 29
Tổng loại 4: 3
Tổng loại 5: 0
                
PrevPage 1 of 62 (306 items)1234567606162Next v
Show filter builder dialogCreate Filter