BỆNH VIỆN QUẬN 7
DISTRICT 7 HOSPITAL
Hãy thực hiện"5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế"
để giữ an toàn cho Bạn và Chúng ta trước đại dich COVID-19!
 
Cấp cứu: (028).37.731.421
     

Chào mừng quý khách đến với cổng thông tin điện tử Bệnh viện Quận 7 TP Hồ Chí Minh !. __ Địa chỉ: 101 Nguyễn Thị Thập, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh. __ Cấp cứu: (028).37.731.421 __ Tổng đài: (028)38.733.420 __ GIỜ TIẾP NHẬN: * Sáng 06 giờ 15 đến 11 giờ 30. * Chiều 13 giờ đến 16 giờ. __ GIỜ KHÁM BỆNH: * Sáng 06 giờ 15 đến 12 giờ. * Chiều 13 giờ đến 16 giờ __ KHÁM BỆNH NGOÀI GIỜ: * Chiều thứ Hai đến thứ Sáu 16 giờ 30 đến 19 giờ. * Sáng thứ Bảy và Chủ Nhật: 07 giờ đến 11 giờ 30.

No data to display
THÔNG BÁO
 
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU) GÓI THẦU CUNG CẤP ĐỒ VẢI CHO BỆNH VIỆN QUẬN 7 NĂM 2024
Cập nhật:  17/04/2024
DỊCH VỤ TƯ VẤN ĐẤU THẦU (TƯ VẤN LẬP E-HSMT, ĐÁNH GIÁ E-HSDT VÀ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU) GÓI THẦU BẢO TRÌ HỆ THỐNG MÁY LẠNH CHO BỆNH VIỆN QUẬN 7 NĂM 2024
Cập nhật:  17/04/2024
Thông báo mời chào giá cung cấp hạ tầng điện toán đám mây và quản trị vận hành cho phần mềm HIS của Bệnh viện Quận 7
Cập nhật:  16/04/2024
Mời báo giá tư vấn đấu thầu (tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT; tư vấn thẩm định E-HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu) gói thầu mua sắm văn phòng phẩm vật liệu vệ sinh cho Bệnh viện Quận 7 năm 2024
Cập nhật:  12/04/2024
UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Cập nhật:  11/04/2024
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TƯ VẤN THẨM ĐỊNH E-HSMT, KQLCNT DỰ ÁN SỬA CHỮA
Cập nhật:  10/04/2024
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TƯ VẤN LẬP E-HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ E-HSDT DỰ ÁN SỬA CHỮA
Cập nhật:  10/04/2024
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TƯ VẤN THẨM TRA XÂY DỰNG DỰ ÁN SỬA CHỮA
Cập nhật:  10/04/2024
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ TƯ VẤN XÂY DỰNG DỰ ÁN SỬA CHỮA
Cập nhật:  10/04/2024
THÔNG BÁO CHÀO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ TIÊU HAO- HÓA CHẤT THÔNG THƯỜNG NĂM 2024 – 2025
Cập nhật:  09/04/2024
 Count=209
v 
Show filter builder dialogCreate Filter 
Hướng dẫn và chẩn đoán điều trị sau nhiễm Covid
Cập nhật ngày:   15/08/2022
QUI ĐỊNH XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC
Cập nhật ngày:   15/07/2022
Thông báo cấu trúc đề thi xét tuyển viên chức năm 2022
Cập nhật ngày:   27/06/2022
v FirstLast